Tietoja meistä

aina lähelläsi

Al-Birr Lähimmäisapu ry on vuonna 2006 perustettu monikulttuurinen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten ihmisten kotoutumista Suomeen. Järjestö tukee kaikkia apua tarvitsevia riippumatta heidän sukupuolestaan, etnisestä taustastaan, kielestään, ihonväristään tai uskonnostaan.

Yhdistyksen päätehtäviin kuuluu tiedon jakaminen suomalaisesta yhteiskunnasta sekä suomen kielen kurssien järjestäminen.

Yhteistyökumppaneitamme

Zonta-kerhot, Plan International, Väestöliitto, Suomen Pakolaisapu, Metropolia ammattokorkeakoulu, Opetusvirasto, Helsingin kaupunki, Monik ry, Liikuntavirasto, Nuorisoasiankeskus, Vetoverkosto,  Stadin osaamiskeskus  ja Ihmisoikeusliitto. Myös monet yritykset tukevat Al-Birrin toimintaa lahjoituksin. Lisäksi Al-Birrissa on vierailee myös erillaisia asinatuntijoita antamassa neuvoja.

Jaa