Ajankohtaista

Al-Birrin vuosi 2018 käynnistyi sidosryhmäseminaarilla, joka pidettiin Malmi-talossa 30.1.2018.
Seminaarin teemana oli Maahanmuuttajanaiset suomalaisen yhteiskunnan voimavarana. Seminaarin
alustuksen piti Outi Mikkonen, joka toimii yritysvastuujohtajana (director, corporate responsibility)
Tokmanni Group Oyj:ssä. Tilaisuuteen osallistui satakunta Al-Birrin asiakasta ja sidosryhmien edustajaa.
Esitysten jälkeen oli ruokatarjoilua ja musiikkia.
Al-Birrin toiminta keskittyi vahvasti STEAn rahoittaman projektin ympärille. Se rakentuu kuukausittain
vaihtuvista teemoista, joita syvennetään sekä suomenopetuksessa ryhmissä että erilaisten
asiantuntijavierailujen yhteydessä.

Vuonna 2018 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja teemoja, joita olivat mm. terveys, koulutus,
asuminen ja työssäkäynti. Uutena teemana mukaan otettiin luonto ja ympäristö, jossa erityisesti
kierrätykseen kiinnitetään paljon huomiota.

Suomenkielen opetusta annettiin kolmessa eri ryhmässä: alkeistaso (taso 1), naisten ryhmä sekä
edistyneet (taso 2). Huhtikuusta lähtien taso 2 korvattiin erillisellä naisten keskusteluryhmällä.
Uutuutena vuoden 2018 toiminnassa käynnistettiin torstaisin pidettävä kirjoituspaja, joka on
osoittautunut erittäin suosituksi. On käynyt ilmi, että erityisesti naisten keskuudessa kirjoitustaidossa on
suuria puutteita. Kirjoituspajassa harjoitellaan kirjallista ilmaisua erilaisten tehtävien avulla.
Kesällä Al-Birr järjestää asiakasperheille kesäleirin, josta tiedotetaan myöhemmin.

Jaa

Jätä kommentti