Suomenopetus

aina lähelläsi

Al-Birr Lähimmäisapu tarjoaa maahanmuuttajille suomen kielen opetusta neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin. Opetuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiudet itsenäiseen asiointiin viranomaisten kanssa, opiskeluun sekä työelämään. Kursseilla opitaan arkipäivän suomea ja tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Opetusta järjestetään kolmella eri tasolla: alkeet (taso1), jatko (taso 2) ja edistyneet (taso 3). Oppilaat jaetaan lukuvuoden alussa näitä tasoja vastaaviin ryhmiin. Oppimisvaikeudet otetaan huomioon ryhmäjaossa.

Halutessaan naiset voivat opiskella suomea erillisessä ryhmässä. Oppituntien ajaksi on järjestetty lastenhoito Al-Birrin tiloissa.

Opettajina toimivat Al-Birrin vapaaehtoiset opettajat. Opetuskieli on suomi. Oppimateriaalina käytetään Suomen mestari -kirjasarjaa, jota täydennetään muilla aineistoilla, kuten selkouutisilla ja lehtiartikkeleilla.

Vertaisohjaajat opettavat alkeisryhmiä kunkin omalla äidinkielellä. Sen jälkeen oppilaat siirtyvät suomenkieleiseen opetukseen.

Tietoja ryhmistä löydät kohdasta viikko-ohjelma.

Vapaaehtoisten opettajien rekrytoinnista ja koordinoinnista vastaa Arja Savolainen


Suomenopetus on saatavilla osoitteessa: