KYKY-hanke

aina lähelläsi

Al-Birr on mukana Stadin ammatti- ja aikuisopiston KYKY II hankkeessa, joka tarjosi kolmelle maahanmuuttajataustaiselle naiselle oppisopimuspaikan. Tavoitteena on saada Al-Birrille koulutettuja vertaisohjaajia ja tarjota naisille pääsy työelämään.  Hankkeeseen liittyvä arabiankielinen ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 12-15.30.

Jaa