Salama-Hanke

aina lähelläsi

Salama-hankkeessa pyritään lisäämään maahanmuuttajavanhempien päihde- ja mielenterveystietoisuutta. Hankkeen aikana järjestetyissä koulutuksissa on usein noussut lastensuojelun rooli vanhempien tuen hakemisessa.

Stadin aikuisopisto, suomenkielen ryhmä ja neuvonta torstaisin klo 10-11.30

Al-Birr Lähimmäisapu tekee yhteistyötä Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n kanssa. Järjestöjen yhteinen tavoite on edistää arabiankielisten maahanmuuttajien hyvinvointia ja kotoutumista Suomeen ja ennaltaehkäistä heidän syrjäytymistään.

Jaa